De kracht van je cyclus, een vergeten wijsheid. Een boek over menstruatie door Michelle Donkersloot

Doorbreek het menstruatie taboe!

Het is een onderwerp dat door velen wordt vermeden, gefluisterd in geheime gesprekken en gemeden in openbare discussies – het menstruatie taboe. Maar waarom rust er nog steeds een stigma op iets dat een natuurlijk en integraal onderdeel is van het leven van bijna de helft van de wereldbevolking? In dit artikel duiken we dieper in op het menstruatie taboe, onderzoeken we de maatschappelijke stigma’s eromheen en bespreken we manieren om dit taboe te doorbreken.

De oorsprong van het menstruatie taboe
Het menstruatie taboe heeft diepe wortels in culturele, religieuze en historische overtuigingen. Over de hele wereld zijn er samenlevingen waar menstruatie wordt beschouwd als onrein, onaanraakbaar of zelfs als een vloek. Deze opvattingen hebben geleid tot een algemene terughoudendheid om openlijk over menstruatie te praten, wat de verspreiding van misvattingen en schaamte in de hand heeft gewerkt. Tot op de dag van vandaag!

De maatschappelijke gevolgen
Het taboe rond menstruatie heeft verstrekkende gevolgen voor vrouwen en meisjes over de hele wereld. Het kan leiden tot gebrek aan toegang tot menstruatieproducten, onderwijsbeperkingen en zelfs discriminatie op de werkplek. Het is hoog tijd dat we deze kwestie onder de aandacht brengen en de maatschappelijke gevolgen ervan erkennen.

Gevolgen van schaamte op het vrouwenlichaam.
Door schaamte op menstrueren zeg je eigenlijk tegen het jonge meisje dat ze vies is. Dat ze vooral het er niet over moeten hebben. Dat ze er niet mag zijn. Terwijl dit een vitaal signaal is van het vrouwenlichaam. Het geeft aan hoe gezond je bent. Het onder drukken van de (wilde) natuur, de intuïtie van de vrouw en het onderdrukken van de spirituele diepgang die wij als vrouwen hebben. Heeft desastreuze gevolgen die uiting geven in onder andere pms-klachten.

Breken met traditionele overtuigingen
Om het menstruatie taboe te doorbreken, moeten we beginnen met het uitdagen van traditionele overtuigingen en stereotypen die eraan ten grondslag liggen. Onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Voorlichting op scholen en binnen gezinnen is essentieel om de juiste informatie te verspreiden en de stigma’s te doorbreken.

Dat niet alleen het is belangrijk voor ons vrouwen om ook de juiste informatie te krijgen over ons lichaam. Om bewustwording te creëren hoe belangrijk het is om je cyclus te volgen. Hoe jong of oud je ook bent.

Empowerment en solidariteit
Het is belangrijk om menstruatie te omarmen als een natuurlijk onderdeel van het vrouwelijk leven. Het bevorderen van een cultuur van empowerment en solidariteit is essentieel. Vrouwen moeten worden aangemoedigd om openlijk over hun menstruatie te praten, zodat anderen zich gesteund voelen en zich vrij voelen om hetzelfde te doen.

De rode tent of vrouwencirkel
Vroeger had je de rode tent waar vrouwen bijeenkwamen in de tribe om te praten over vrouwen dingen, bevalling, spiritualiteit, godin verering en meer. Hedendaags komen vrouwen steeds meer en meer samen in de cirkel. Waar de vrouw ansich centraal staat. Het onderwerp van de cirkel is afhankelijk van de hoedster van de cirkel en haar expertise.

De rol van media en influencers
Media heeft de kracht om opvattingen te vormen en te veranderen. Het is van vitaal belang dat de media een positieve rol spelen bij het doorbreken van het menstruatie taboe. Influencers kunnen ook hun platformen gebruiken om bewustwording te creëren en een positieve dialoog op gang te brengen.
Echter mogen wij er ook bewust van worden dat media niet altijd juiste informatie versterkt over menstrueren. Sterker nog ik ben ontzettend kritisch over de artikelen die er geplaatst worden. Veelal worden vrouwen nog steeds als on-gestelde zielige wezens geportretteerd die het maar moeten accepteren om te bloeden. Met het boek wat binnenkort uitkomt: ‘De kracht van je cyclus, een vergeten wijsheid’. Wil ik bijdragen aan de positieve kanten van menstruatie, mits je natuurlijk je zelfzorg en zelfbewustzijn opschroeft. Op het moment dat, je bepaalde dingen je eigen maken dan hoef je er amper meer over na te denken omdat je intuïtie je leidt naar prachtige dingen in je leven.

Het belang van toegang tot menstruatieproducten
Een ander aspect dat niet over het hoofd mag worden gezien, is de toegang tot menstruatieproducten. Overheden en organisaties moeten zich inzetten voor het bieden van betaalbare en gemakkelijk verkrijgbare menstruatieproducten, zodat vrouwen en meisjes hun menstruatie met waardigheid kunnen beleven.

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Wij mogen ons bewust worden van het feit dat tampons en maandverband ontzettend toxisch kunnen zijn voor het lichaam. De glyfosaat in je tampon of maandverband zorgt op de lange termijn voor problemen in het vrouwenlichaam. Behalve dat is het belangrijk dat je bloed stroomt. Hoewel sommige zweren bij een menstruatiecup.

Wasbaar maandverband zou een goed alternatief kunnen zijn en voor de die hards free bleeden.

Samen kunnen we het menstruatie taboe doorbreken.
Het doorbreken van het menstruatie taboe vereist een gezamenlijke inspanning van vrouwen EN mannen, gemeenschappen, overheden en de media. Het is tijd om de stilte te doorbreken, openlijk over menstruatie te praten en een cultuur te creëren waarin vrouwen zich gesteund voelen in plaats van veroordeeld. Door bewustwording te vergroten, voorlichting te verspreiden en positieve verandering te omarmen, kunnen we samen het menstruatie taboe doorbreken en streven naar een wereld waarin menstruatie als normaal wordt beschouwd.

Sommige klachten zijn ontzettend goed te verhelpen met kleine levensstijl aanpassingen, zelfzorg rituelen en meer rust.

Lees het binnenkort in het boek: ‘De kracht van je cyclus, een vergeten wijsheid’.
Meld je aan voor de inspiratie mail om op de hoogte gehouden te worden.

Schrijf je in voor de inspiratiemail!